Les moniteurs

Présentation des moniteurs de la Société

Nom Prénom Moniteur 300m 25/50m Directeur 300m Directeur 25/50m
Berger John Oui x Oui Non
Corpataux Alexandre Oui x   Oui Non
Deletête David Oui x x Oui Non
Formaz Raymond Oui x x   Oui
Girault Raphaël Oui   x Non Non
Glauser Stéphane Oui x x Oui Oui
Grosjean Bernard Oui   x Non Oui
Grossenbacher Christian Oui   x Non Oui
Hazard Christophe Oui x x Oui Oui
Iacovino Giuseppe Oui   x Non Oui
Mathez Henri Oui x x   Oui
Mathez Verena Oui   x Non Non
Mühlethaler Cendrine Oui x     Non
Müller Daniel Oui   x Non Oui
Ledermann Jean-Daniel Oui x   Non Non
Pedrosa David Oui   x   Non
Progin Daniel Oui   x   Oui
Schindler Yann Oui   x   Non
Sipp Francis Oui x x Oui Non
Stähli René Oui   x   Non
Stampfli Raphaël Oui x x Oui Oui
Sprunger Pascal Oui x   Oui Non
Veuve Emmanuel Oui   x Non Oui
Weber Patrick Oui   x Non Non
Planification moniteur(s) de tir 2025
Müller Deolinda   x
   
Scroll to top